separator

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi. 

Konkrétne ide o:

  • Poskytovanie potravinových (Opatrenie č. 1) a hygienických balíčkov (opatrenie č. 4)
  • Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom, napr.: poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, o poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.


Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020 (OP FEAD)
Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie.

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload