separator

Krízový plán COVID-19 na prechádzanie a riešenie krízovej situácie v čase pandémie v Charite sv. Alžbety n. o.


Opatrovateľská služba – terénna forma
– poskytovaná pri dodržiavaní následných opatrení:

 • používanie ochranných pomôcok opatrovateľky (rukavice, ochranné rúško, dezinfekčné prostriedky) a zvýšenej hygieny,
 • prijímatelia služby nemajú povinnosť nosiť rúško ani rukavice, sú v domácom prostredí,
 • výkon služby je výhradne v domácom prostredí,
 • opatrovateľky dôsledne hodnotia svoj zdravotný stav a v prípade príznakov ochorenia sú povinné o tom informovať riaditeľku Charity, opustiť pracovisko, kontaktovať lekára, dodržať 14 dňovú karanténu a následnú liečbu,
 • v čase pandémie sa noví klienti prijímajú len na základe testovania na ochorenie COVID - 19 s negatívnym výsledkom,
 • v prípade ochorenia opatrovateľky, čerpania PN, OČR, môžu byť klientom služby skrátené alebo dočasne pozastavené,
 • v prípade, že za posledných 14 dní bol niekto z členov rodiny klienta v rizikovej oblasti, opatrovateľská služba u tohto klienta je pozastavená. V prípade nevyhnutnej opatrovateľskej služby môžu dať rodinní príslušníci klienta otestovať na ochorenie COVID - 19 a pri negatívnom výsledku bude služba poskytovaná aj naďalej,
 • v prípade príznakov ochorenia klienta, opatrovateľka kontaktuje príbuzných, ktorí sa riadia pokynmi ošetrujúceho lekára, ambulancie COVID – 19 a zároveň sa tento stav oznamuje riaditeľke Charity,
 • v prípade pozitívneho testovania COVID – 19 klienta alebo rodinného príslušníka, je tento povinný hlásiť ochorenie riaditeľke Charity a opatrovateľská služba je pozastavená až po dobu preliečenia a následne opätovného testovania s negatívnym výsledkom.

Pri poskytovaní základného sociálneho poradenstva – ambulantná forma -  je uprednostňovaná telefonická alebo e-mailová komunikácia. Avšak v nevyhnutnom prípade je možné poskytovanie poradenstva osobne pri dodržaní všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení, teda ochranných pomôcok (rúško a rukavice) a potrebná vzdialenosť  2 metre v exteriéri Charity sv. Alžbety n. o..

 • v prípade, že v posledných 14 dňoch klient cestoval cez hranice štátu, je mu poskytovaná služba výlučne telefonicky, alebo e-mailom,
 • v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19, resp. klient má príznaky ochorenia, zamestnanec Charity kontaktuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Poskytovanie podpornej sociálnej služby  Jedáleň, je realizované v obmedzenom režime:

 • je zrušené spoločné stravovanie ľudí odkázaných na stravovanie,
 • obed (balíček suchej stravy) je vydávaný cez okno jedálne budovy Charity,
 • k výdaju obeda klienti pristupujú individuálne s dodržiavaním bezpečnej vzdialenosti,
 • klient si obed prevezme a ihneď odchádza,
 • každý klient má rúško alebo inú ochranu tváre, napr. šatku,
 • pri výdaji obeda sú zamestnanci zabezpečení jednorazovými rukavicami, okuliarmi a rúškom,
 • v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19, resp. klient má príznaky ochorenia, zamestnanec Charity kontaktuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Poskytovanie ďalších podporných služieb, ktorými sú Stredisko osobnej hygieny a Práčovňa  je od 16.3.2020 do odvolania pozastavené. Avšak klientom bez domova je poskytované nevyhnutné ošatenie v taške cez okno budovy.


Opatrenia týkajúce sa všetkých pracovníkov a činnosti Charity sv. Alžbety n. o.

 • Všetci zamestnanci majú povinnosť nosiť rúško, ktoré im poskytne organizácia.
 • Zamestnanci, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi majú povinnosť nosiť jednorazové rukavice, ktoré im poskytne organizácia.
 • Zamestnanci sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývanie rúk teplou vodou a mydlom, použiť dezinfekčný prostriedok a použiť jednorazovú utierku na utretie rúk.
 • Zamestnanci sú povinní dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi sebou navzájom, či už pri výkone pracovných povinností alebo v čase obednej prestávky.
 • Zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere chrániť si zdravie, aby neohrozovali seba, ani prijímateľov sociálnych služieb.
 • Priestory Charity sú denne upratované a dezinfikované.
 • Od 16.3.2020 do odvolania platí zákaz vstupu klientov do budovy Charity.
 • Od 16.3.2020 do odvolania platí zákaz prijímania akéhokoľvek oblečenia, obuvi a doplnkov do domácností od všetkých darcov.
 • Každý zamestnanec Charity dôsledne hodnotí svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia je povinný o tom informovať riaditeľku Charity, opustiť pracovisko, kontaktovať lekára, dodržať 14 dňovú karanténu v domácom prostredí a následnú liečbu.
 • Ak je u zamestnanca štátom nariadené karanténne opatrenie, zamestnanec Charity sám kontaktuje karanténne centrum zriadené v meste Zvolen, ktoré je pod správou BBSK.
 • V prípade pozitívneho testovania zamestnanca, riaditeľka Charity rozhodne o dočasnom uzatvorení celej organizácie. Každý zamestnanec pôjde do domácej 14 dňovej karantény alebo karanténneho centra. V takomto prípade nebudú poskytované sociálne služby Jedáleň, Stredisko osobnej hygieny a Práčovňa. Nie je však obmedzená práca home office pri poskytovaní Základného sociálneho poradenstva e-mailom, alebo telefonicky na telefónnom čísle, ktoré bude aktuálne zverejnené.

      Organizácia následne prejde kompletnou dezinfekciou.

 

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload