skcsende

separator

Krízový plán COVID-19 na prechádzanie a riešenie krízovej situácie v čase pandémie v Charite sv. Alžbety n. o.


Opatrovateľská služba – terénna forma
– poskytovaná pri dodržiavaní následných opatrení:

 • používanie ochranných pomôcok opatrovateľky (rukavice, ochranné rúško, dezinfekčné prostriedky) a zvýšenej hygieny,
 • prijímatelia služby nemajú povinnosť nosiť rúško ani rukavice, sú v domácom prostredí,
 • výkon služby je výhradne v domácom prostredí,
 • opatrovateľky dôsledne hodnotia svoj zdravotný stav a v prípade príznakov ochorenia sú povinné o tom informovať riaditeľku Charity, opustiť pracovisko, kontaktovať lekára, dodržať 14 dňovú karanténu a následnú liečbu,
 • v čase pandémie sa noví klienti prijímajú len na základe testovania na ochorenie COVID - 19 s negatívnym výsledkom,
 • v prípade ochorenia opatrovateľky, čerpania PN, OČR, môžu byť klientom služby skrátené alebo dočasne pozastavené,
 • v prípade, že za posledných 14 dní bol niekto z členov rodiny klienta v rizikovej oblasti, opatrovateľská služba u tohto klienta je pozastavená. V prípade nevyhnutnej opatrovateľskej služby môžu dať rodinní príslušníci klienta otestovať na ochorenie COVID - 19 a pri negatívnom výsledku bude služba poskytovaná aj naďalej,
 • v prípade príznakov ochorenia klienta, opatrovateľka kontaktuje príbuzných, ktorí sa riadia pokynmi ošetrujúceho lekára, ambulancie COVID – 19 a zároveň sa tento stav oznamuje riaditeľke Charity,
 • v prípade pozitívneho testovania COVID – 19 klienta alebo rodinného príslušníka, je tento povinný hlásiť ochorenie riaditeľke Charity a opatrovateľská služba je pozastavená až po dobu preliečenia a následne opätovného testovania s negatívnym výsledkom.

Pri poskytovaní základného sociálneho poradenstva – ambulantná forma -  je uprednostňovaná telefonická alebo e-mailová komunikácia. Avšak v nevyhnutnom prípade je možné poskytovanie poradenstva osobne pri dodržaní všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení, teda ochranných pomôcok (rúško a rukavice) a potrebná vzdialenosť  2 metre v exteriéri Charity sv. Alžbety n. o..

 • v prípade, že v posledných 14 dňoch klient cestoval cez hranice štátu, je mu poskytovaná služba výlučne telefonicky, alebo e-mailom,
 • v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19, resp. klient má príznaky ochorenia, zamestnanec Charity kontaktuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Poskytovanie podpornej sociálnej služby  Jedáleň, je realizované v obmedzenom režime:

 • je zrušené spoločné stravovanie ľudí odkázaných na stravovanie,
 • obed (balíček suchej stravy) je vydávaný cez okno jedálne budovy Charity,
 • k výdaju obeda klienti pristupujú individuálne s dodržiavaním bezpečnej vzdialenosti,
 • klient si obed prevezme a ihneď odchádza,
 • každý klient má rúško alebo inú ochranu tváre, napr. šatku,
 • pri výdaji obeda sú zamestnanci zabezpečení jednorazovými rukavicami, okuliarmi a rúškom,
 • v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19, resp. klient má príznaky ochorenia, zamestnanec Charity kontaktuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Poskytovanie ďalších podporných služieb, ktorými sú Stredisko osobnej hygieny a Práčovňa  je od 16.3.2020 do odvolania pozastavené. Avšak klientom bez domova je poskytované nevyhnutné ošatenie v taške cez okno budovy.


Opatrenia týkajúce sa všetkých pracovníkov a činnosti Charity sv. Alžbety n. o.

 • Všetci zamestnanci majú povinnosť nosiť rúško, ktoré im poskytne organizácia.
 • Zamestnanci, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi majú povinnosť nosiť jednorazové rukavice, ktoré im poskytne organizácia.
 • Zamestnanci sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývanie rúk teplou vodou a mydlom, použiť dezinfekčný prostriedok a použiť jednorazovú utierku na utretie rúk.
 • Zamestnanci sú povinní dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi sebou navzájom, či už pri výkone pracovných povinností alebo v čase obednej prestávky.
 • Zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere chrániť si zdravie, aby neohrozovali seba, ani prijímateľov sociálnych služieb.
 • Priestory Charity sú denne upratované a dezinfikované.
 • Od 16.3.2020 do odvolania platí zákaz vstupu klientov do budovy Charity.
 • Od 16.3.2020 do odvolania platí zákaz prijímania akéhokoľvek oblečenia, obuvi a doplnkov do domácností od všetkých darcov.
 • Každý zamestnanec Charity dôsledne hodnotí svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia je povinný o tom informovať riaditeľku Charity, opustiť pracovisko, kontaktovať lekára, dodržať 14 dňovú karanténu v domácom prostredí a následnú liečbu.
 • Ak je u zamestnanca štátom nariadené karanténne opatrenie, zamestnanec Charity sám kontaktuje karanténne centrum zriadené v meste Zvolen, ktoré je pod správou BBSK.
 • V prípade pozitívneho testovania zamestnanca, riaditeľka Charity rozhodne o dočasnom uzatvorení celej organizácie. Každý zamestnanec pôjde do domácej 14 dňovej karantény alebo karanténneho centra. V takomto prípade nebudú poskytované sociálne služby Jedáleň, Stredisko osobnej hygieny a Práčovňa. Nie je však obmedzená práca home office pri poskytovaní Základného sociálneho poradenstva e-mailom, alebo telefonicky na telefónnom čísle, ktoré bude aktuálne zverejnené.

      Organizácia následne prejde kompletnou dezinfekciou.

 

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

 Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

  https

 

 

 

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting