skcsende
  • Poskytujeme sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť občanom bez prístrešia, starým a chorým občanom, sociálne odkázaným občanom a rodinám v hmotnej núdzi...
  • Podporte sociálnu a humanitárnu pomoc - sme to my, ktorí sme v priamom kontakte s tými najbiednejšími...
Podporte  PROJEKT  ÚTULOK  ,,JABOK

Cieľom projektu je rekonštrukcia domu pre zriadenie útulku a nocľahárne na dočasné ubytovanie pre sociálne odkázaných.

Podporte PROJEKT ÚTULOK ,,JABOK" A NOCĽAHÁREŇ ,,HOREB"

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytujeme sociálne poradenstvo, stravovanie, pranie, výdaj obnoseného šatstva, služby v stredisku osobnej hygieny, opatrovateľskú službu...

NAŠE SLUŽBY

VAŠE 2% NÁM MÔŽU POMÔCŤ

Aj Vaše 2% (3%) podporujú našu činnosť, aby sme mohli pomáhať...

2% (3%) DANE z príjmov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete tu...


PODPORUJÚ NÁS 

WS Hosting 320 100 SK     ScreenShot 20220603212108