Ročenka 2023

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytujeme sociálne poradenstvo, stravovanie, pranie, výdaj obnoseného šatstva, služby v stredisku osobnej hygieny, opatrovateľskú službu...

NAŠE SLUŽBY

OTVÁRACIE HODINY:

  PONDELOK 
 08.30 - 12.00  Sociálne poradenstvo, stredisko osobnej hygieny, práčovňa,  výdaj šatstva klientom, materiálna a potravinová pomoc rodinám v núdzi.
   13.00 - 14.00  Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova.
  UTOROK 
 08.30 - 12.00  Príjem šatstva, materiálnych a iných darov.
   13.00 - 14.00  Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova.
   14.00 - 16.00  Príjem šatstva, materiálnych a iných darov.
  STREDA 
 13.00 - 14.00  Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova.
  ŠTVRTOK 
 08.30-12.00 Sociálne poradenstvo, stredisko osobnej hygieny, práčovňa,  výdaj šatstva klientom, materiálna a potravinová pomoc rodinám v núdzi.
   13.00-14.00 Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova.
  PIATOK 
 13.00-14.00 Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova, výdaj suchej stravy na víkend pre ľudí bez domova.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete tu...


PODPORUJÚ NÁS