skcsende

separator

Profil príjemcu

Identifikácia vyplýva z Operačného programu potravinovej a základne materiálnej pomoci 2014 - 2020. Partnerská organizácia dostane od Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny zoznam konečných príjemcov. Potravinové a hygienické balíčky sa primárne distribuujú osobám uvedeným v zozname. V prípade, že sa z rôznych dôvodov nepodarí balíček odovzdať ani na druhý krát osobným doručením, v tomto prípade môže pracovník vydať predmetný balíček aj osobe, ktorá nie je na zozname, ak o tejto osobe pracovník vie, že sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii (podľa kritérií v bode 2). Takúto osobu následne tento pracovník do zoznamu pripíše s identifikačnými údajmi (meno a priezvisko, adresa, vek, počet a vek nezaopatrených detí, zdravotné postihnutie, počet členov domácnosti) a stručným zdôvodnením výberu tohto príjemcu. 

Primárne:

  • rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje Pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)
  • príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
  • príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
  • príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti

Sekundárne:

(v prípade, že sa konečnému príjemcovi podľa vyššie uvedených kritérií nepodarí odovzdať balíček ani na druhý krát)

  • iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod..

Množstvo balíčkov pre jedného príjemcu

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s 1-2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3-4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky.

Zoznam príjemcov potravinovej pomoci

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorí zoznam príjemcov pomoc, ktorý Slovenská katolícka charita dostane 4 týždne pred plánovanou distribúciou. Overiť či ste na zozname môžete jednoduchým spôsobom. Zatelefonujete, poviete meno a priezvisko a náš pracovník/pracovníčka Vám potvrdí či ste na zozname konečných príjemcov. 

 

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

 Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

  https

 

 

 

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting